Umowa o pracę

Oferta pracy na stanowisku:

TECHNIK SYMULACJI MEDYCZNEJ

w ramach realizowanego Projektu ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

Opis oferty pracy:

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko Technika Symulacji Medycznej w związku z realizacją Projektu pt. ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Numer projektu: WND-POWR.05.03.00-00-0006/18

Forma nawiązania stosunku pracy:

Umowa o pracę

Miejsce pracy:

Rzeszów

Do głównych zadań kandydata będzie należało:

 • Przygotowanie sal do zajęć symulacyjnych i egzaminów w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznych (WCSM);
 • Obsługa pod względem technicznym zajęć symulacyjnych, egzaminów, zawodów symulacyjnych, konferencji, zjazdów itp. organizowanych w WCSM;
 • Wsparcie techniczne prowadzących zajęcia w WCSM;
 • Pełnienie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem wyposażenia WCSM;
 • Ocenianie sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć z symulacji;
 • Wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie powierzonego sprzętu;
 • Obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania, symulatorów medycznych w trakcie zajęć symulacyjnych;
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami WCSM;
 • Minimalizacja kosztów utrzymania oraz dbałość o wyposażenie WCSM.

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie dyplomu: technika informatyki lub inżyniera informatyki lub magistra informatyki lub licencjata ratownictwa medycznego lub licencjata pielęgniarstwa lub licencjata zdrowia publicznego
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint;
 • Umiejętność wdrażania rozwiązań w oparciu o projekty i wymagania;
 • Znajomość cyfrowych urządzeń audio-wizualnych.

  Wymagania dodatkowe:

 • Dobra znajomość HTML, PHP i MySQL;
 • Gotowość do rozwijania swoich umiejętności w w/w technologiach lub innych na potrzeby wdrażania realizowanych zadań;
 • Znajomość tworzenia stron internetowych;
 • Znajomość topologii sieci opartych o rozwiązania wielostanowiskowe;
 • Znajomość zagadnień związanych ze sprzętem CISCO;
 • Umiejętność konfiguracji sieci V-LAN;
 • Umiejętność konfiguracji sieci WIFI opartych na wielu accesspointach;
 • Umiejętność obsługi i instalacji sieci (montaż patchpaneli i urządzeń rack’owych);
 • Ogólna znajomość tematyki tworzenia i zarządzania siecią informatyczną;
 • Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie na stanowisku informatyk bądź w jednostce ochrony zdrowia;
 • Inne:
  • wiedza z zakresu doboru sprzętu do potrzeb istniejącej infrastruktury;
  • mile widziana umiejętność obsługi sprzętu audio-video, archiwizacji danych obrazowych;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • umiejętność korzystania z portali społecznościowych;
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Cechy pożądane: 

 • Samodzielność oraz dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę – pełny etat;
 • Pracę od poniedziałku do piątku;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Możliwości korzystania z licznych szkoleń;
 • Pracę na najnowszym sprzęcie związanym z symulacją medyczną;
 • Pakiet świadczeń socjalnych;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV opatrzone klauzulą dot. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”;

 • Referencje od poprzedniego pracodawcy (jeśli Kandydat je posiada);
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.

Termin składania ofert:

 • Dokumenty należy składać do dnia 31.12.2019r. drogą elektroniczną na adres e-mail:  wcsm@ur.edu.pl

Informujemy że:

 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę;
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu  i terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami;
 • Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Uniwersytetu Rzeszowskiego, związanych z rekrutacją.

Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mnie
z procesu rekrutacji.

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, tel. + 48 17 872 10 00, tel/fax: + 48 17 872 12 65, e-mail: info@ur.edu.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl       

 

Dodaj komentarz