Oferta pracy na stanowisku:

Technik sprzętu medycznego i instalacji medycznych

w ramach realizowanego Projektu ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

Opis oferty pracy:

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko technik sprzętu medycznego i instalacji medycznych w związku z realizacją Projektu pt. ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Numer projektu: WND-POWR.05.03.00-00-0006/18

Forma nawiązania stosunku pracy:

Umowa zlecenie

Miejsce pracy:

Rzeszów

Do głównych zadań kandydata będzie należało:

 • Nadzoru nad bezpieczeństwem elektrycznym oraz sprawnością sprzętu i wyposażenia edukacyjnego Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej;
 • Prowadzenie przeglądów technicznych

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie o profilu mechaniczno-technicznym lub elektronicznym lub posiadanie dyplomu: technika informatyki lub inżyniera informatyki lub magistra informatyki § Posiadanie uprawnień SEP;

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziany kurs i szkolenia instytutów medyczny;
 • Znajomość zagadnień związanych z obsługa urządzeń medycznych

Wymagane dokumenty:

 • CV opatrzone klauzulą dot. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Projekt ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”;

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.

Termin składania ofert:

 • Dokumenty należy składać do dnia 23.12.2021r drogą elektroniczną na adres email: csmcm@ur.edu.pl

Informujemy że:

 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę;
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami;
 • Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Uniwersytetu Rzeszowskiego, związanych z rekrutacją.

Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mnie z procesu rekrutacji.

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, tel. + 48 17 872 10 00, tel/fax: + 48 17 872 12 65, e-mail: info@ur.edu.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl

Dodaj komentarz