Archiwum

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu dla Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu WCSM – komunikacja z pacjentem

ZP/UR/182/2019 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 03.10.2019r ORAZ INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA: Organizacja szkolenia dla 7 pracowników naukowo – dydaktycznych na terenie Polski wraz z zapewnieniem transportu oraz noclegów w ramach projektu „WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/najlepsze-oferty/37356,zpur1822019-zawiadomienie-o-uniewaznieniu-zawiadomienia-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-z-dnia-03-10-2019r-oraz-informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-na-organizacja-szkolenia-dla-7-pracownikow-naukowo-dydaktycznych-na-terenie-polski-wraz-z-zapewnieniem-transportu-oraz-noclegow-w-ramach-projektu-wcsm-edukacja-medyczna-z-wykorzystaniem-centrum-symulacji-medycznej-program-rozwojowy-wydzialu-medycznego-uniwersytetu-rzeszowskiego.html

ZP/UR/182/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną na:Organizacja szkolenia dla 7 pracowników naukowo – dydaktycznych na terenie Polski wraz z zapewnieniem transportu oraz noclegów w ramach projektu „WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/zamowienia/37126,zpur1822019-ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna-na-organizacja-szkolenia-dla-7-pracownikow-naukowo-dydaktycznych-na-terenie-polski-wraz-z-zapewnieniem-transportu-oraz-noclegow-w-ramach-projektu-wcsm-edukacja-medyczna-z-wykorzystaniem-centrum-symulacji-medycznej-program-rozwojowy-wydzialu-medycznego-uniwersytetu-rzeszowskiego.html

ZP/UR/160/2019 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Organizacja szkolenia dla 7 pracowników naukowo – dydaktycznych na terenie Polski wraz z zapewnieniem transportu oraz noclegów w ramach projektu „WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/najlepsze-oferty/37083,zpur1602019-informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-organizacja-szkolenia-dla-7-pracownikow-naukowo-dydaktycznych-na-terenie-polski-wraz-z-zapewnieniem-transportu-oraz-noclegow-w-ramach-projektu-wcsm-edukacja-medyczna-z-wykorzystaniem-centrum-symulacji-medycznej-program-rozwojowy-wydzialu-medycznego-uniwersytetu-rzeszowskiego.html

ZP/UR/160/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną na: Organizacja szkolenia dla 7 pracowników naukowo – dydaktycznych na terenie Polski wraz z zapewnieniem transportu oraz noclegów w ramach projektu „WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/zamowienia/36946,zpur1602019-ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna-na-organizacja-szkolenia-dla-7-pracownikow-naukowo-dydaktycznych-na-terenie-polski-wraz-z-zapewnieniem-transportu-oraz-noclegow-w-ramach-projektu-wcsm-edukacja-medyczna-z-wykorzystaniem-centrum-symulacji-medycznej-program-rozwojowy-wydzialu-medycznego-uniwersytetu-rzeszowskiego.html

 
Organizacja szkolenia dla 7 pracowników w ramach projektu WCSM, szkolenie podstawowe, zaawansowane, scenariusze, OSCE

ZP/UR/163/2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty na usługę społeczną na Przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pn WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/najlepsze-oferty/37110,zpur1632019-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszejoferty-na-usluge-spoleczna-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-kursow-dla-centrum-symulacji-medycznej-w-ramach-projektu-pn-wcsm-edukacja-medyczna-z-wykorzystaniem-centrum-symulacji-medycznej-program-rozwojowy-wydzialu-medycznego-uniwersytetu-rzeszowskiego-program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj.html

ZP/UR/163/2019 Informacja z otwarcia ofert na usługę społeczną na Przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pn WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacja-z-otwarcia-ofert/uslugi/37076,zpur1632019-informacja-z-otwarcia-ofert-na-usluge-spoleczna-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-kursow-dla-centrum-symulacji-medycznej-w-ramach-projektu-pn-wcsm-edukacja-medyczna-z-wykorzystaniem-centrum-symulacji-medycznej-program-rozwojowy-wydzialu-medycznego-uniwersytetu-rzeszowskiego-program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj.html

ZP/UR/163/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną na Przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pn WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/zamowienia/36947,zpur1632019-ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-kursow-dla-centrum-symulacji-medycznej-w-ramach-projektu-pn-wcsm-edukacja-medyczna-z-wykorzystaniem-centrum-symulacji-medycznej-program-rozwojowy-wydzialu-medycznego-uniwersytetu-rzeszowskiego-program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj.html