Oferta pracy na stanowisku:

TECHNIK SYMULACJI MEDYCZNEJ

w ramach realizowanego Projektu ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

Opis oferty pracy:

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko Technika Symulacji Medycznej w związku z realizacją Projektu pt. ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Numer projektu: WND-POWR.05.03.00-00-0006/18

Forma nawiązania stosunku pracy:

Umowa o pracę

Miejsce pracy:  

Rzeszów

Do głównych zadań kandydata będzie należało:

 • Przygotowanie sal do zajęć symulacyjnych i egzaminów w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznych (WCSM);
 • Obsługa pod względem technicznym zajęć symulacyjnych, egzaminów, zawodów symulacyjnych, konferencji, zjazdów itp. organizowanych w WCSM;
 • Wsparcie techniczne prowadzących zajęcia w WCSM;
 • Pełnienie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem wyposażenia WCSM;
 • Ocenianie sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć z symulacji;
 • Wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie powierzonego sprzętu;
 • Obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania, symulatorów medycznych w trakcie zajęć symulacyjnych;
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami WCSM;
 • Minimalizacja kosztów utrzymania oraz dbałość o wyposażenie WCSM.

 

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie dyplomu: technika informatyki lub inżyniera informatyki lub magistra informatyki lub licencjata ratownictwa medycznego lub licencjata pielęgniarstwa lub licencjata zdrowia publicznego
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint;
 • Umiejętność wdrażania rozwiązań w oparciu o projekty i wymagania;
 • Znajomość cyfrowych urządzeń audio-wizualnych.

  Wymagania dodatkowe:

 • Dobra znajomość HTML, PHP i MySQL;
 • Gotowość do rozwijania swoich umiejętności w w/w technologiach lub innych na potrzeby wdrażania realizowanych zadań;
 • Znajomość tworzenia stron internetowych;
 • Znajomość topologii sieci opartych o rozwiązania wielostanowiskowe;
 • Znajomość zagadnień związanych ze sprzętem CISCO;
 • Umiejętność konfiguracji sieci V-LAN;
 • Umiejętność konfiguracji sieci WIFI opartych na wielu accesspointach;
 • Umiejętność obsługi i instalacji sieci (montaż patchpaneli i urządzeń rack’owych);
 • Ogólna znajomość tematyki tworzenia i zarządzania siecią informatyczną;
 • Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie na stanowisku informatyk bądź w jednostce ochrony zdrowia;
 • Inne:
 • – wiedza z zakresu doboru sprzętu do potrzeb istniejącej infrastruktury;
  – mile widziana umiejętność obsługi sprzętu audio-video, archiwizacji danych obrazowych;
  – znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  – umiejętność korzystania z portali społecznościowych;
  – umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Cechy pożądane: 

 • Samodzielność oraz dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę – pełny etat;
 • Pracę od poniedziałku do piątku;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Możliwości korzystania z licznych szkoleń;
 • Pracę na najnowszym sprzęcie związanym z symulacją medyczną;
 • Pakiet świadczeń socjalnych;

 

Wymagane dokumenty: 

 • CV opatrzone klauzulą dot. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”;

 • Referencje od poprzedniego pracodawcy (jeśli Kandydat je posiada);
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.

Termin składania ofert: 

 • Dokumenty należy składać do dnia 16.09.2022r.r. drogą elektroniczną na adres email: csmcm@ur.edu.pl

Informujemy że:

 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę;
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami;
 • Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Uniwersytetu Rzeszowskiego, związanych z rekrutacją.

Oferta pracy na stanowisku:

Technik sprzętu medycznego i instalacji medycznych

w ramach realizowanego Projektu ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

Opis oferty pracy:

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko technik sprzętu medycznego i instalacji medycznych w związku z realizacją Projektu pt. ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Numer projektu: WND-POWR.05.03.00-00-0006/18

Forma nawiązania stosunku pracy:

Umowa zlecenie

Miejsce pracy:

Rzeszów

Do głównych zadań kandydata będzie należało:

 • Nadzoru nad bezpieczeństwem elektrycznym oraz sprawnością sprzętu i wyposażenia edukacyjnego Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej;
 • Prowadzenie przeglądów technicznych

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie o profilu mechaniczno-technicznym lub elektronicznym lub posiadanie dyplomu: technika informatyki lub inżyniera informatyki lub magistra informatyki § Posiadanie uprawnień SEP;

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziany kurs i szkolenia instytutów medyczny;
 • Znajomość zagadnień związanych z obsługa urządzeń medycznych

Wymagane dokumenty:

 • CV opatrzone klauzulą dot. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Projekt ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”;

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.

Termin składania ofert:

 • Dokumenty należy składać do dnia 23.12.2021r drogą elektroniczną na adres email: csmcm@ur.edu.pl

Informujemy że:

 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę;
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami;
 • Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Uniwersytetu Rzeszowskiego, związanych z rekrutacją.

Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mnie z procesu rekrutacji.

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, tel. + 48 17 872 10 00, tel/fax: + 48 17 872 12 65, e-mail: info@ur.edu.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl

Oferta pracy na stanowisku:

TECHNIK SYMULACJI MEDYCZNEJ

w ramach realizowanego Projektu ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

Opis oferty pracy:

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko Technika Symulacji Medycznej w związku z realizacją Projektu pt. ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Numer projektu: WND-POWR.05.03.00-00-0006/18

Forma nawiązania stosunku pracy:

Umowa o pracę

Miejsce pracy:  

Rzeszów

Do głównych zadań kandydata będzie należało:

 • Przygotowanie sal do zajęć symulacyjnych i egzaminów w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznych (WCSM);
 • Obsługa pod względem technicznym zajęć symulacyjnych, egzaminów, zawodów symulacyjnych, konferencji, zjazdów itp. organizowanych w WCSM;
 • Wsparcie techniczne prowadzących zajęcia w WCSM;
 • Pełnienie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem wyposażenia WCSM;
 • Ocenianie sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć z symulacji;
 • Wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie powierzonego sprzętu;
 • Obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania, symulatorów medycznych w trakcie zajęć symulacyjnych;
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami WCSM;
 • Minimalizacja kosztów utrzymania oraz dbałość o wyposażenie WCSM.

 

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie dyplomu: technika informatyki lub inżyniera informatyki lub magistra informatyki lub licencjata ratownictwa medycznego lub licencjata pielęgniarstwa lub licencjata zdrowia publicznego
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint;
 • Umiejętność wdrażania rozwiązań w oparciu o projekty i wymagania;
 • Znajomość cyfrowych urządzeń audio-wizualnych.

  Wymagania dodatkowe:

 • Dobra znajomość HTML, PHP i MySQL;
 • Gotowość do rozwijania swoich umiejętności w w/w technologiach lub innych na potrzeby wdrażania realizowanych zadań;
 • Znajomość tworzenia stron internetowych;
 • Znajomość topologii sieci opartych o rozwiązania wielostanowiskowe;
 • Znajomość zagadnień związanych ze sprzętem CISCO;
 • Umiejętność konfiguracji sieci V-LAN;
 • Umiejętność konfiguracji sieci WIFI opartych na wielu accesspointach;
 • Umiejętność obsługi i instalacji sieci (montaż patchpaneli i urządzeń rack’owych);
 • Ogólna znajomość tematyki tworzenia i zarządzania siecią informatyczną;
 • Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie na stanowisku informatyk bądź w jednostce ochrony zdrowia;
 • Inne:
 • – wiedza z zakresu doboru sprzętu do potrzeb istniejącej infrastruktury;
  – mile widziana umiejętność obsługi sprzętu audio-video, archiwizacji danych obrazowych;
  – znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  – umiejętność korzystania z portali społecznościowych;
  – umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Cechy pożądane: 

 • Samodzielność oraz dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę – pełny etat;
 • Pracę od poniedziałku do piątku;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Możliwości korzystania z licznych szkoleń;
 • Pracę na najnowszym sprzęcie związanym z symulacją medyczną;
 • Pakiet świadczeń socjalnych;

 

Wymagane dokumenty: 

 • CV opatrzone klauzulą dot. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”;

 • Referencje od poprzedniego pracodawcy (jeśli Kandydat je posiada);
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.

Termin składania ofert: 

 • Dokumenty należy składać do dnia 23.12.2021r. drogą elektroniczną na adres email: csmcm@ur.edu.pl

Informujemy że:

 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę;
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami;
 • Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Uniwersytetu Rzeszowskiego, związanych z rekrutacją.

Zlecenie

Oferta pracy na stanowisku:

Technik sprzętu medycznego i instalacji medycznych

w ramach realizowanego Projektu ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

Opis oferty pracy:

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko technik sprzętu medycznego i instalacji medycznych w związku z realizacją Projektu pt. ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Numer projektu: WND-POWR.05.03.00-00-0006/18

Forma nawiązania stosunku pracy:

Umowa zlecenie

Miejsce pracy:

Rzeszów

Do głównych zadań kandydata będzie należało:

 • Nadzoru nad bezpieczeństwem elektrycznym oraz sprawnością sprzętu i wyposażenia edukacyjnego Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej;
 • Prowadzenie przeglądów technicznych

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie o profilu mechaniczno-technicznym lub elektronicznym lub posiadanie dyplomu: technika informatyki lub inżyniera informatyki lub magistra informatyki
 • Posiadanie uprawnień SEP;

  Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziany kurs i szkolenia instytutów medyczny;
 • Znajomość zagadnień związanych z obsługa urządzeń medycznych

Wymagane dokumenty:

 • CV opatrzone klauzulą dot. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”;

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.

Termin składania ofert:

 • Dokumenty należy składać do dnia 31.12.2019r drogą elektroniczną na adres email:  wcsm@ur.edu.pl

Informujemy że:

 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę;
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu  i terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami;
 • Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Uniwersytetu Rzeszowskiego, związanych z rekrutacją.

Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mnie
z procesu rekrutacji.

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, tel. + 48 17 872 10 00, tel/fax: + 48 17 872 12 65, e-mail: info@ur.edu.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl

 

                                                                                                                              

 

Umowa o pracę

Oferta pracy na stanowisku:

TECHNIK SYMULACJI MEDYCZNEJ

w ramach realizowanego Projektu ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

Opis oferty pracy:

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko Technika Symulacji Medycznej w związku z realizacją Projektu pt. ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Numer projektu: WND-POWR.05.03.00-00-0006/18

Forma nawiązania stosunku pracy:

Umowa o pracę

Miejsce pracy:

Rzeszów

Do głównych zadań kandydata będzie należało:

 • Przygotowanie sal do zajęć symulacyjnych i egzaminów w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznych (WCSM);
 • Obsługa pod względem technicznym zajęć symulacyjnych, egzaminów, zawodów symulacyjnych, konferencji, zjazdów itp. organizowanych w WCSM;
 • Wsparcie techniczne prowadzących zajęcia w WCSM;
 • Pełnienie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem wyposażenia WCSM;
 • Ocenianie sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć z symulacji;
 • Wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie powierzonego sprzętu;
 • Obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania, symulatorów medycznych w trakcie zajęć symulacyjnych;
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami WCSM;
 • Minimalizacja kosztów utrzymania oraz dbałość o wyposażenie WCSM.

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie dyplomu: technika informatyki lub inżyniera informatyki lub magistra informatyki lub licencjata ratownictwa medycznego lub licencjata pielęgniarstwa lub licencjata zdrowia publicznego
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint;
 • Umiejętność wdrażania rozwiązań w oparciu o projekty i wymagania;
 • Znajomość cyfrowych urządzeń audio-wizualnych.

  Wymagania dodatkowe:

 • Dobra znajomość HTML, PHP i MySQL;
 • Gotowość do rozwijania swoich umiejętności w w/w technologiach lub innych na potrzeby wdrażania realizowanych zadań;
 • Znajomość tworzenia stron internetowych;
 • Znajomość topologii sieci opartych o rozwiązania wielostanowiskowe;
 • Znajomość zagadnień związanych ze sprzętem CISCO;
 • Umiejętność konfiguracji sieci V-LAN;
 • Umiejętność konfiguracji sieci WIFI opartych na wielu accesspointach;
 • Umiejętność obsługi i instalacji sieci (montaż patchpaneli i urządzeń rack’owych);
 • Ogólna znajomość tematyki tworzenia i zarządzania siecią informatyczną;
 • Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie na stanowisku informatyk bądź w jednostce ochrony zdrowia;
 • Inne:
  • wiedza z zakresu doboru sprzętu do potrzeb istniejącej infrastruktury;
  • mile widziana umiejętność obsługi sprzętu audio-video, archiwizacji danych obrazowych;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • umiejętność korzystania z portali społecznościowych;
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Cechy pożądane: 

 • Samodzielność oraz dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę – pełny etat;
 • Pracę od poniedziałku do piątku;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Możliwości korzystania z licznych szkoleń;
 • Pracę na najnowszym sprzęcie związanym z symulacją medyczną;
 • Pakiet świadczeń socjalnych;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV opatrzone klauzulą dot. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”;

 • Referencje od poprzedniego pracodawcy (jeśli Kandydat je posiada);
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.

Termin składania ofert:

 • Dokumenty należy składać do dnia 31.12.2019r. drogą elektroniczną na adres e-mail:  wcsm@ur.edu.pl

Informujemy że:

 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę;
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu  i terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami;
 • Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Uniwersytetu Rzeszowskiego, związanych z rekrutacją.

Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mnie
z procesu rekrutacji.

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, tel. + 48 17 872 10 00, tel/fax: + 48 17 872 12 65, e-mail: info@ur.edu.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl       

 

Oferta pracy aktor

Oferta pracy na stanowisku:

Aktor – pacjent standaryzowany

w ramach realizowanego Projektu ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

Opis oferty pracy:

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko aktor – pacjent standaryzowany z realizacją Projektu pt. ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Numer projektu: WND-POWR.05.03.00-00-0006/18

Forma nawiązania stosunku pracy:

Umowa zlecenie

Miejsce pracy:

Rzeszów

Do głównych zadań kandydata będzie należało:

 • Wcielanie się w rolę pacjenta, podczas prowadzonych wybranych zajęć oraz egzaminów na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i kierunku lekarskim.
 • Przygotowanie roli pacjenta z uwzględnieniem relacji pielęgniarka/położna/lekarz – pacjent/rodzina pacjenta, a w szczególności zbieranie informacji o stanie zdrowia, możliwości przeprowadzenia badania fizykalnego, symulacji objawów oraz różnych zachowań pacjenta lub jego rodziny.

Wymagania niezbędne:

 • Aktor/Aktorka teatralna lub filmowa
 • Wykształcenie kierunkowe – absolwent szkoły teatralnej/filmowej/kursu aktorskiego
 • Doświadczenie w pracy na scenie min. 5 lat

  Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętności improwizacji, otwartość, dyscyplina, dyspozycyjność;

Kryteria dostępu do programu:

Uczestnikiem programu może być osoba, która:

 • wyraża dobrowolną wolę uczestnictwa w zajęciach z elementami badania fizykalnego przeprowadzanego przez studenta (dotyk, badanie określonych części ciała, zdjęcie ubrań bez odsłaniania okolic intymnych, symulacja wykonywania zabiegów bez naruszenia ciągłości powłok skórnych lub błon śluzowych, zbieranie wywiadu medycznego);
 • jest świadoma potencjalnego ryzyka związanego z udziałem w programie i w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu w czasie trwania programu, lub po jego zakończeniu nie będzie wnosił roszczeń odszkodowawczych;
 • nie jest w procesie żałoby (nie utraciła bliskiej osoby w ciągu ostatnich dwóch lat);
 • nie doświadczyła traumy
 • nie cierpi na zaburzenia psychiczne;

Wymagane dokumenty:

 • CV opatrzone klauzulą dot. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”;

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.

Termin składania ofert:

 • Dokumenty należy składać do dnia 31.12.2019r. drogą elektroniczną na adres email:  wcsm@ur.edu.pl

Informujemy że:

 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę;
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu  i terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami;
 • Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Uniwersytetu Rzeszowskiego, związanych z rekrutacją.

Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mnie
z procesu rekrutacji.

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, tel. + 48 17 872 10 00, tel/fax: + 48 17 872 12 65, e-mail: info@ur.edu.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl

 

                                                                                                                              

 

KONF

I Rzeszowska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Symulacja w edukacji medycznej

Organizowana w ramach projektu

”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Rzeszów 16.11.2019 r.

https://drive.google.com/file/d/1SXJY8Sx-Uc-aowcmCOoytRg8_BwWvLHs/view?usp=sharing

Kurs przygotowujący do prowadzenia egzaminów OSCE

Nabór na Kurs przygotowujący do prowadzenia egzaminów OSCE

                              W dniach od 11.10.2019 do dnia 17.10.2019 w godzinach 8.30 – 10.30 i 12.30 – 15.30 w biurze projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy  ul. Pigonia 6, pok. 416 będzie prowadzona rekrutacja nauczycieli akademickich, pracowników naukowo – technicznych i pracowników technicznych na Kurs przygotowujący do prowadzenia egzaminów OSCE,   realizowanym w ramach Zadania numer 18 o nazwie – Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć i kierowania WCSM, realizowane w ramach Projektu ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego””

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Kurs zaawansowany dla instruktorów symulacji medycznej

Nabór na Kurs zaawansowany dla instruktorów symulacji medycznej

                              W dniach od 11.10.2019 do dnia 17.10.2019 w godzinach 8.30 – 10.30 i 12.30 – 15.30 w biurze projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy  ul. Pigonia 6, pok. 416 będzie prowadzona rekrutacja nauczycieli akademickich, pracowników naukowo – technicznych i pracowników technicznych na Kurs zaawansowany dla instruktorów symulacji medycznej,   realizowanym w ramach Zadania numer 18 o nazwie – Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć i kierowania WCSM, realizowane w ramach Projektu ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego””

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Scenariusze

Nabór na Nabór na Kurs tworzenia scenariuszy symulacyjnych

                              W dniach od 11.10.2019 do dnia 17.10.2019 w godzinach 8.30 – 10.30 i 12.30 – 15.30 w biurze projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy  ul. Pigonia 6, pok. 416 będzie    prowadzona rekrutacja nauczycieli akademickich, pracowników naukowo – technicznych i pracowników technicznych na  kurs tworzenia scenariuszy symulacyjnych,   realizowanym w ramach Zadania numer 18 o nazwie – Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć i kierowania WCSM, realizowane w ramach Projektu ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego””

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.